• udział w czynnościach śledztwa i dochodzenia przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą;
 • udział w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy, a także reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych – w tym sporządzanie apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • prowadzenie spraw w zakresie przerwy w wykonaniu kary, odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia

Adwokat Piotr Szpot prowadzi obronę, a także reprezentuje pokrzywdzonych m.in. w sprawach dotyczących :

 • znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą
 • niealimentacji
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej
 • rozboi
 • pomówień, zniesławienia
 • naruszenia nietykalności cielesnej
 • oszustwa
 • pobić
 • kradzieży, kradzieży z włamaniem
 • spraw związanych z narkotykami, dopalaczami (posiadanie, dystrybucja)
 • jazdy pod wpływem alkoholu,
 • wypadków drogowych
 • stalking’u
 • przestępczości zorganizowanej
 • dozór elektroniczny

Comments are closed.