+48 511 034 658

kancelaria@adwokatszpot.plRozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem w życiu, z którym wiąże się wiele przykrych emocji, trudnych decyzji, a także późniejszych konsekwencji. Małżonkowie, którzy decydują się na ten krok chcą, aby sprawa rozwodowa zakończyła się możliwie bezboleśnie i jak najszybciej. Żeby poczuć się bezpiecznie warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego i doświadczonego adwokata, który pomoże przygotować pozew, a także może wystąpić w roli pełnomocnika na rozprawach. Może on w Twoim imieniu przesłuchiwać świadków, składać wymagane wnioski, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się przebiegiem sprawy od strony prawnej, a także spotykać się w sądzie z byłym partnerem. Jeśli poszukujesz rzetelnego i doświadczonego adwokata, któremu będziesz mógł zaufać i powierzyć swoje sprawy, skontaktuj się z naszą kancelarią. Naszą współpracę rozpoczynamy od konsultacji, na których omawiamy problem i wszelkie okoliczności z nim związane. Dokładna analiza sprawy pozwala nam zapoznać się z sytuacją i przedstawić możliwe działania, które warto podjąć. Jesteśmy świadomi tego, że sprawa sądowa nigdy nie daje gwarancji wygranej, a wiele można osiągnąć już na etapie rozmów, dlatego naszym klientom oferujemy pomoc przy negocjacjach ze współmałżonkiem. Jest to bardzo istotne i może ułatwić proces rozwodowy. Negocjacje umożliwiają ustalenie spraw związanych z opieką nad dziećmi i kontaktem z nimi, kwestie alimentów i podziału majątku. Małżonkowie mogą załatwić tę ostatnią sprawę poprzez umowę w formie aktu notarialnego, jednakże niezbędna jest do tego zgoda obu stron. Bardzo często sprawa podziału majątku jest rozwiązywana przez sąd rejonowy w ramach sądu okręgowego podczas sprawy rozwodowej. Warto mieć profesjonalnego adwokata, który pomoże wywalczyć, jak najlepsze warunki. Samodzielne działania mogą okazać się niewystarczające, biorąc pod uwagę fakt dużego obciążenia psychicznego i emocjonalnego sprawą oraz napieranie ze strony przeciwnika. Zapraszamy do kontaktu!

Podział majątku po rozwodzie kancelaria Lublin

Zawarcie związku małżeńskiego ( np. pomiędzy mieszkańcami Lublina ) automatycznie powoduje zaistnienie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podpiszą oni intercyzę. Wspólnota majątkowa oznacza, że wszystkie rzeczy materialne będące w posiadaniu tych dwóch osób są od strony prawnej patrząc ich wspólnym majątkiem, nawet jeśli zakupione zostały przy użyciu pieniędzy zarobionych tylko przez jedną z nich. W momencie rozwodu wspólnota majątkowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, a byli już małżonkowie wnieść mogą o podział zgromadzonego w trakcie trwania ich małżeństwa majątku. W przypadku, gdy pomiędzy tymi dwiema osobami szybko dojdzie do porozumienia w tym temacie, sprawa ta może zostać załatwiona w szybkim tempie za pośrednictwem notariusza. Jeżeli takiego porozumienia nie ma, konieczne będzie rozwiązanie problemu na drodze sądowej, przy udziale adwokata.

Obowiązujące prawo stanowi, że zawarcie małżeństwa oznacza powstanie trzech mas majątkowych: majątku wspólnego oraz dwóch osobistych majątków męża i żony. Podczas trwania małżeństwa są one jednak traktowane jako całość.

Należy przy tym zaznaczyć, że do wspólnoty majątkowej nie zalicza się żadnego z dóbr, które zostały nabyte, zanim doszło do zawarcia małżeństwa, jak również tych, które nabyte zostały w drodze darowizny, zapisu lub dziedziczenia. Przykładowo- jeżeli któreś z współmałżonków dokonało zakupu mieszkania przed momentem zawarcia związku małżeńskiego, będzie ono traktowane jako majątek osobisty. Drugi przykład- w trakcie trwania małżeństwa jedna z tych dwóch osób wchodzi w posiadanie mieszkania lub domu i jest to spadek. Wtedy również będzie to traktowane jako majątek osobisty. Inne przykłady majątku nie podlegającego podziałowi- rzeczy osobiste typu odzież, których zadaniem jest spełnienie osobistych potrzeb danej osoby, pensja, która nie została wypłacona przez zatrudniającego któregoś ze współmałżonków, prawo do renty lub emerytury oraz wszelkiego rodzaju nagrody, które wręczone zostały za konkretne, indywidualne sukcesy.

Do wspólnego majątku wliczają się wszystkie przedmioty zakupione w trakcie trwania małżeństwa, dochody uzyskiwane w trakcie jego trwania przez oboje współmałżonków ( również te uzyskane w efekcie np. wynajmowania mieszkania lub pokoju ), cały kapitał zgromadzony na koncie bankowym lub w funduszu emerytalnym.

Kiedy dochodzi do sądowego podziału majątku po rozwodzie ( np. pomiędzy mieszkańcami Lublina ), najczęściej obowiązuje zasada równego jego podziału. Może to oznaczać, że jedna z tych dwóch osób poczuje się pokrzywdzona. Może ona wówczas zasięgnąć pomocy adwokata, który przygotuje dla niej wniosek o uwzględnienie przez sąd jej udziału we wspólnym majątku lub zmniejszenie tej jego części, która przypadła w ramach podziału drugiej stronie sporu.

Rozwód co warto jeszcze wiedzieć?

Według obowiązującego w Polsce prawa orzeczenie rozwodu następuje w tym momencie, gdy stwierdzony zostanie całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko w takiej sytuacji sąd może stwierdzić ustanie związku. Nawet jeżeli jedno ze współmałżonków dopuściło się zdrady drugiego lub też w miejscu ich zamieszkania dochodzi do aktów przemocy domowej, nie będzie to dla sądu powód, który wystarczy do orzeczenia rozwodu. Sąd dokonuje sprawdzenia tego, jaki jest aktualny stan związku zwracając uwagę na jeden istotny aspekt- czy doszło do stałego, całkowitego zerwania relacji fizycznych, duchowych i gospodarczych pomiędzy współmałżonkami. Prawo stanowi, że dopiero rozpad związku w tych trzech obszarach powoduje możliwość uznania przez sąd, że doszło do rozkładu pożycia.

Dowodem całkowitego rozpadu związku może być wyprowadzenie się przez jednego ze współmałżonków ze wspólnie dotychczas zajmowanego mieszkania lub domu do lokum, w którym mieszka jej/jego nowy partner. Rozpoczęcie zakładania nowej rodziny, posiadanie planów na przyszłość z tym związanych, wskazuje niezbicie na ustanie pożycia małżeńskiego. Należy jednak wiedzieć, że nawet gdy para w trakcie rozwodu mieszka razem, w dalszym ciągu może go uzyskać. Relacje gospodarcze pomiędzy tymi osobami nie mają w tym momencie dla sądu większego znaczenia, o ile udowodnione zostanie, że mieszkają one wciąż razem tylko i wyłącznie z powodów ekonomicznych.

Kluczową rolę w stwierdzeniu rozkładu pożycia małżeńskiego odgrywa trwałość. Od niej zależy, czy mamy do czynienia z separacją czy rozwodem. Jeżeli ustalone zostanie, że nastąpił rozkład pożycia w takim stopniu, że nie jest już możliwa jego naprawa, będzie to dla sądu podstawa do orzeczenia rozwodu. Każda sprawa to osobny przypadek, nie istnieje bowiem żadna uniwersalna regulacja prawna dotycząca tego tematu. Za każdym razem dokonana więc zostaje ocena, jakie istnieją szanse na przywrócenie pożycia małżeńskiego w danym przypadku.

W niektórych przypadkach pomimo stwierdzenia całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie decyduje się na wydanie orzeczenia o rozwodzie. Może to być podyktowane np. dobrem dzieci. Jeżeli są one niepełnoletnie, mogą być poprzez rozwód rodziców narażone na cierpienie. Sąd oddala również wniosek o orzeczenie rozwodu, gdy wnioskuje o to jedna ze stron i to ta, która w większym stopniu ponosi winę za rozkład pożycia.

adwokat Piotr Szpot

Comments are closed.