Adwokat Piotr Szpot świadczy pomoc prawną m.in. dotyczącą:

  • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
  • zażalenia na postanowienia prokuratora/sądu
  • apelacje
  • kasacje
  • wnioski o dobrowolne poddanie się karze
  • wnioski o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
  • wnioski o przerwę/odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności
  • wnioski o naprawienie szkody i nawiązkę
  • wnioski o wznowienie postępowania
  • subsydiarny/prywatny akt oskarżenia

Comments are closed.