Adwokat Piotr Szpot świadczy pomoc prawną m.in. dotyczącą:

  • doradztwa w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • sporządzania projektów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
  • reprezentowania klientów przed Sądem Pracy w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Comments are closed.