Adwokat Piotr Szpot świadczy pomoc prawną m.in. dotyczącą:

  • wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego
  • odwołań od decyzji
  • zażaleń
  • skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowania klientów  w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Comments are closed.