PORADA PRAWNA

Koszt wynagrodzenia Adwokata z tytułu udzielenia Klientowi jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 zł do 200 zł (plus VAT) w zależności od stopnia zawiłości stanu faktycznego i prawnego sprawy.

PROWADZENIE SPRAWY:

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia w formie:

  • ryczałtu, określonego w umowie stałą stawką miesięczną;
  • godzinowej;
  • doraźnej przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy;
  • wynagrodzenia od tzw. wyniku, osiągniętego celu, kwoty wygranej, oczekiwanego zakończenia sprawy itp.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę kontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio z adwokatem.

Comments are closed.