Adwokat Piotr Szpot świadczy pomoc prawną m.in. związaną z:

  • reprezentowaniem wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika,
  • przygotowaniem pism związanych z postępowaniem egzekucyjnym takich jak:

wniosek o wszczęcie egzekucji (egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, egzekucja świadczeń alimentacyjnych),

skarga na czynności komornika,

powództwo przeciwegzekucyjne,

wniosek o umorzenie egzekucji,

Comments are closed.