Adwokat Piotr Szpot świadczy pomoc prawną w sprawach o:

 • rozwód, separacje, alimenty dla jednego z małżonków
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty (ustalenie obowiązku, podwyższenie, zmniejszenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielska
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • egzekwowanie ustalonych kontaktów z dziećmi
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli.
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Comments are closed.